Mb@h Roeri Community

IchsaN

Bani Ichsanudin

Ichsanudin adalah anak pertama dari pasangan H.Muh Masroeri&(Alm)Hj. Umi Kulsum. Alumnus UII jurusan Hukum ini menikah dengan Sri Suwarti alumnus SMA N1Salatiga dan PGSLP Magelang yang merupakan putri tunggal pasangan Bp. Marto Kardi & Ibu Sadiyah.

Pasangan ini mengabdikan diri kepada negara melalui pengabdiannya sebagai PNS di Biro Pusat Statistik dan Dep Pendidikan. Sebagai abdi negara pasangan ini harus sering berpindah tugas (tour of duty). Setelah bertugas di Kecamatan Nogosari-Boyolali, Ichsanudin kemudian pindah di Kodya Pekalongan, Kab. Magelang dan terakhir bertugas di Kab. Muara Bulian – Jambi hingga pensiun, sementara Suwarti mengakhiri pengabdiannya sebagai pendidik di SMA Pekalongan. Selain mengabdi kepada negara, Ichsanudin juga aktif di Organisasi Muhammadiyah dan mengajar di SMP&SMA Muhammadiyah Simo serta SMP Muhammadiyah Pekalongan. Saat ini Keluarga Ichsanudin menikmati masa pensiunnya dan tinggal di desa Gunung – Simo – Boyolali untuk mengabdikan diri kepada masyarakat sekitar.

Keluarga Ichsanudin di karuniai 5 orang anak yakni 2 perempuan dan 3 laki-laki, yang masing-masing telah berkeluarga dan tinggal di Jakarta, Jambi, Magelang dan Ungaran. Berikut adalah profile dari anak cucu Bani Ichsanudin :

Anak Pertama : Endang Murwaningsih

will be update later

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Anak Ke-2 : Yanuar Achmad

will be update later

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Anak Ke-3 : Dyah Purnamaningsih

Dyah Purnamaningsih (Dyah) menikah dengan Hotmansyah Siregar. Saat ini dikarunia 2 anak perempuan yaitu Alya dan Laras dan tinggal di Jambi.

Dyah mengabdikan diri kepada negara sebagai PNS di Lingkungan Kejaksaan sementara suaminya adalah Wakil Rakyat alias anggota DPR.

dua putri batang hari

dua putri batang hari

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Anak Ke-4 : Si Kembar Tituk & Lilik

Muhammad Natsir Adi Kartika & Syafrudin Adi Chandra

Muhammad Nasir Adi Kartika (Tituk)

MGL Family

keluarga tituk

anak pertama pasangan Tituk&Titik

Ahmad Fajar Kusumajati

Fajar bin Nasir

anak ke-2

Ahmad Naufal Tedjaksuma

noval bin nasir

anak ke-3

Ahmad Zufar Satya Adhikusuma

zufar bin nasir

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Syafrudin Adi Chandra (Lilik)

Lilik&Lila

MRC or Forward

Iklan